en bild

Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Vi bedriver vård både inom öppen- och slutenvård runt om i Stockholmsregionen. Dalen- och Handengeriatriken hör till oss, liksom Rudans Vårdcentral och Rehab samt flera ASIH-enheter och palliativa vårdavdelningar och Basal hemsjukvård.

Om oss

Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB erbjuder ett unikt vårdkoncept genom den helhetssyn på patienten som blir möjlig tack vare kombinationen av våra specialiserade slutenvårdsenheter och vår stora öppenvårdsverksamhet.

Den vård vi ger utförs, oavsett var den sker, med tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke. Detta vill vi också ska genomsyra våra möten med patienter och anhöriga såväl som med samarbetspartners, remittenter och kollegor.

Information kring Corona

Vi har för närvarande besöksförbud till våra vårdavdelningar.  Detta beslut är taget med hänvisning till att skydda våra patienter. Vi ber därför alla respektera besöksstoppet och ber dig ringa respektive avdelningen för mer information. 

We have a general stop for visiting our patients in the wards. Please call the ward for more information. You can find medical advises in other languages on the webbsite 1177.se. You can also call 08 123 680 00

För mer information / For more information 1177.se

Vi har för närvarande stängt vår öppna mottagning på Rudans Vårdcentral. Du kan boka in drop-in-tider via telefon. Om du eller någon i din närhet har feber och luftvägsymptom och behöver vård ringer du oss. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

För mer information kontakta eller läs på 1177.se